Про затвердження Правил благоустрою території та Правил дотримання тиші на території Черкаської селищної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області
опубліковано 03 червня 2021 року о 19:46

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», з метою забезпечення благоустрою Черкаської селищної територіальної громади, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, а також громадян за стан благоустрою та санітарний стан на території територіальної громади, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень, Черкаська селищна рада


          ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити з 01 січня 2022 року Правила благоустрою території Черкаської селищної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області (додаток 1).
 2. Затвердити Правила дотримання тиші на території Черкаської селищної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області (додаток 2).
 3. Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2022 року рішення Черкаської селищної ради від 15.07.2020 року № 16-05/VII «Про затвердження Правил благоустрою території та Правил дотримання тиші на території Черкаської селищної територіальної громади (смт Черкаське та смт Гвардійське)».
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, житлово-комунального господарства та комунальної власності.Селищний голова                                                                                       Ю.ТАРАН


Додаток 1

до проєкту рішення

Черкаської селищної ради

від року  №Правила

благоустрою території Черкаської селищної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області

 

Розділ 1. Загальні положення


1.1. Правила благоустрою території Черкаської селищної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою Черкаської селищної територіальної громади (смт Черкаське та смт Гвардійське), регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території селищ, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у селищах. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території селищної територіальної громади виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2. Об'єкти благоустрою Черкаської селищної територіальної громади (смт Черкаське та смт Гвардійське) використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Організацію благоустрою території Черкаської селищної територіальної громади (смт Черкаське та смт Гвардійське) забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території.

1.4. Повноваження Черкаської селищної ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, "Про органи самоорганізації населення", іншими нормативно-правовими актами України.

1.5. Черкаська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.7. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, чинного законодавства України.

1.8. Правила містять загальнообов'язкові на території Черкаської селищної територіальної громади (смт Черкаське та смт Гвардійське) норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.


Розділ 2. Визначення термінів

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

2.1.1. Балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником, утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацією згідно з законом.

2.1.2. Благоустрій населеного пункту - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

2.1.3. Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

2.1.4. Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок.

2.1.5. Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу.

2.1.6. Громадське місце – територія, простір чи приміщення, постійно, чи в будь-який період часу, вільне для доступу і використання невизначеним колом осіб (будівлі, частини будівель, гарнізонні будинки офіцерів, «Алея Слави», стадіони, спортивні майданчики, дитячі майданчики, медичні установи, зупинки громадянського транспорту, місця відпочинку на водоймах).

2.1.7. Дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

2.1.8. Елементи благоустрою:

1) покриття  доріг, тротуарів, пішохідних доріжок;

2) будинки та споруди, їх фасади;

3) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

4) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

5) обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

6) обладнання (елементи) дитячих спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

7) ліхтарі вуличного освітлення;

8) інші елементи благоустрою території селищноїї територіальної громади.

2.1.9. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

2.1.10. Заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.1.11. Стаціонарна мала архітектурна форма (кіоск, павільйон тощо) – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до     30 м2

2.1.12. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (далі - Дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг) – документ дозвільного характеру, встановленого виконавчим комітетом Черкаської селищної ради зразку, який дає суб’єкту господарювання право на здійснення господарської діяльності в сфері торгівлі та надання послуг.

2.1.13. Постійне місце торгівлі та сфери послуг (стаціонарна мережа) – спеціально відведене місце для торгівлі та сфери послуг в об’єктах нерухомого майна, які розташовані на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних  або функціональних характеристик (властивостей); в будівлях, спорудах, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру мають площу до 30 кв.м. (стаціонарна мала архітектурна форма)

2.1.14. Тимчасове місце торгівлі та сфери послуг – спеціально відведене місце торгівлі та сфери послуг в тимчасових будівлях, спорудах, які виконуються із полегшених конструкцій і встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів та не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей;  в пересувній дрібно-роздрібній торговельній мережі;

2.1.15. Дозвільний орган – виконавчий комітет Черкаської селищної ради, посадові особи якого уповноважені видавати дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг.

2.1.16. Об'єкти благоустрою – сукупність усіх територій селищної територіальної громади, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання.

Об'єкти благоустрою:

1) території загального користування:

- рекреаційні зони, дитячі та інші майданчики для дозвілля та відпочинку;

- пам'ятки культурної та історичної спадщини;

- пляжі;

- вулиці, дороги, пішохідні доріжки;

- місця для стоянки транспортних засобів (місця паркування транспорту);

- місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;

- місця для організації торгівлі;

- інші території загального користування в межах смт Черкаського та смт Гвардійського;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах смт Черкаського та смт Гвардійського.

2.1.17. Прибудинкова територія - територія навколо будинку, призначена для обслуговування будинку.

2.1.18. Проїзна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

2.1.19. Реконструкція будинків та споруд – комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

2.1.20. Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.

2.1.21. Ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

2.1.22. Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

2.1.23. Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.

2.1.24. Суб'єкти у сфері благоустрою Черкаської селищної територіальної громади
(смт Черкаське та смт Гвардійське)
- учасники відносин у сфері благоустрою Черкаської селищної територіальної громади, а саме: органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

2.1.25. Територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: вулиць, проїздів, прибудинкових територій, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.

2.1.26. Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану селища, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, цих Правил, а також санітарне очищення території, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.

2.1.27. Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Розділ 3. Права та обов'язки громадян

у сфері благоустрою 


3.1. Громадяни у сфері благоустрою селищ мають право:

3.1.1. користуватись об'єктами благоустрою селищ;

3.1.2. брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території селищ;

3.1.3. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою селищ;

3.1.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою селищ та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

3.1.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою селищ, утриманні в належному стані дворів, вулиць, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

3.1.6. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою селищ в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян;

3.1.7. звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою селищ зобов'язані:

3.2.1. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

3.2.2. дотримуватися цих Правил;

3.2.3. не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою селищ;

3.2.4. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою селищ;

3.2.5. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

 

Розділ 4. Права та обов'язки підприємств, установ та організацій,

фізичних осіб  підприємців у сфері благоустрою


4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи  підприємці у сфері благоустрою території об’єднаної територіальної громади мають право:

4.1.1. брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку територіальної громади та заходів з благоустрою її території;

4.1.2. брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою селища;

4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території об’єднаної територіальної громади або призводять до її нецільового використання;

4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

4.1.5. брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

4.1.6. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою смт Черкаського та смт Гвардійського.

4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи підприємці у сфері благоустрою території об’єднаної територіальної громади зобов'язані:

4.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними, на умовах угоди про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою з виконавчим комітетом селищної ради, об'єкти благоустрою (їх частини);

4.2.2. здійснювати благоустрій територій з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил;

4.2.3. усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4.2.4. усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.2.5. у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та й утримання їх у чистоті і належному стані;

4.2.6. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

4.2.7. вивозити, або на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм;

4.2.8. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

4.2.9. відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки;

4.2.10. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.


Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою

та утримання території селищної територіальної громади

 


5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою 

та утримання об’єктів благоустрою.

 

5.1.1. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.2. Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання заходів з утримання та ремонту цього об'єкта у повному обсязі.

5.1.3. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом. Утримання може здійснюватися спільно на підставі угоди.

5.1.4 На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень відповідно до чинного законодавства. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території).

5.1.5. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.1.6. Угоди відшкодувального користування об’єктами благоустрою (їх частинами) укладає уповноважена особа, якій делеговані відповідні повноваження та покладений обов’язок здійснювати технічне забезпечення об’єктів благоустрою (електрична енергія, водозабезпечення та водовідведення, санітарний стан). Угоди укладаються на підставі висновків щодо можливості, доцільності та строків користування, які надаються виконавчим комітетом селищної ради.

5.1.7. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства.


5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій

загального користування:


рекреаційних зон, зон зелених насаджень,

            майданчиків для дозвілля та відпочинку.


Благоустрій та утримання у належному стані територій рекреаційних зон, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення угод на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу споруд, що розташовані на території майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Збір листя здійснюється тільки на доріжках, майданчиках для відпочинку, квітниках. Спалювати листя забороняється.

Утримання в належному стані зелених насаджень рекреаційних зон, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

Благоустрій майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.

Пошкодження зелених насаджень, збір квітів на територіях рекреаційних зон, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

На територіях рекреаційних зон, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

 

2) доріг, вулиць.


Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з управлінням ДАІ.

Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи зобов'язані:

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з управлінням ДАІ оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

- аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього  руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

- сповіщати виконком селищної ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.


3місць для стоянки транспортних засобів

(місць паркування транспорту).


На територіях місць для стоянки транспортних засобів (місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з угодою, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений угодою або актом органу місцевого самоврядування.

У випадку розміщення місць для паркування на проїзної частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування.

У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

- засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

- розпалювати вогнища;

- торгувати без дозволу власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та без погодження з управлінням ДАІ;

- зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

- псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Місця для стоянки транспортних засобів (місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

Забороняється паркування автотранспорту на дитячих майданчиках, біля житлових будинків та на пішохідних доріжках.


4) майданчиків для дозвілля та відпочинку.


Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до договору.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.


5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання 

прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови


5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

5.3.3. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття на території.

5.3.4. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на проїздах або переобладнувати їх, що заважає руху спеціальних машин „швидкої допомоги”, пожежної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів тощо.

5.3.5. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови понад строки проведення будівельних та інших ремонтних робіт.


5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання

територій підприємств, установ, організацій та закріплених

за ними територій


5.4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.4.2. Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

5.4.3. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені за ними території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог законодавства.

5.4.4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають органи місцевого самоврядування.

5.4.5. Робота із робробки проектів землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту, встановлення і закріплення на місцевості меж адміністративно-теритроіальних утворень, а текож по проведенню нормативно грошової оцінки землі, яка буде основою для розрахунку земельного податку та інших платежів різних рівнів, здійснюється органами місцевого самоврядування.

5.4.6. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.


5.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій

будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд


5.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.


5.6. Порядок санітарного очищення території

об’єднаної територіальної громади


5.6.1. Санітарне очищення території об’єднаної територіальної громади включає ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території селища відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень селищної ради, чинного законодавства.

5.6.2 Обов’язок по прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

1) покриття проїзної частини селищних вулиць, прилеглих до житлового фонду територіальної громади, – покладається на відповідні служби за належністю органів місцевого самоврядування;

2) дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

3) тротуарів, територій прилеглих до магазинів, кіосків, інших об’єктів торгівлі чи інших об’єктів суб’єктів господарювання на відстані 20 м навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

4) ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

5) прилеглих до АЗС, на відстані 20 метрів навколо – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

6) прилеглих до гаражів на відстані 20 метрів навколо них – покладається на гаражний кооператив, власників індивідуальних гаражів;

7) прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 5 м – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

8) місце для зупинки маршрутних транспортних засобів – покладається на відповідні  організації за погодженням з органами місцевого самоврядування при укладанні договору про надання послуг на прибирання;

9) зелених насаджень, спортивних, дитячих та інших рекреаційних зон, майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів або відповідні організації за погодженням з органами місцевого самоврядування при укладанні договору про надання послуг на прибирання;

10) місць встановлення сміттєзбірників - покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

11) прибирання територій, які відведені під проектування та забудову, здійснюється фізичними чи юридичними особами, яким відповідно до діючого законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться.

Рішенням селищної ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах смт Черкаського та смт Гвардійського.

5.6.3. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме: 

1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані;

2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

3) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

4) вивозити сміття згідно з укладеними договорами три рази на тиждень;

5) встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

6) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

7) регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;

8) регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

9) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

10) не допускати пошкодження елементів благоустрою території об’єднаної територіальної громади, розташованих на прилеглих територіях;

11) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

12) належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

5.6.4. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

2) підприємства і організації, які є балансоутримувачами рекреаційних зон, майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів з інтервалом не більше 40 м;

3) транспортні та інші підприємства – відповідно до вимог цих Правил.

5.6.5. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

5.6.6. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним під’їздом для транспорту та відповідати санітарним правилам утримання території населених пунктів.

5.6.7. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

5.6.8. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати: 

1) підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;

2) видалення снігу та снігово-льодяних утворень.

3) усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїздній частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском або шлаком без застосування хлоридів. Використання піщано-соляної суміші забороняється. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

5.6.9. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби);

- мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

- прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

5.6.10. В період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку.

5.6.11. Балансоутримувачі, підприємства, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

5.6.12. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відходи”.

5.6.13. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені полігони, на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.

5.6.14. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

5.6.15. Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ покладається на виконком селищної ради.


5.7. Вимоги до впорядкування територій підприємств,

установ, організацій


5.7.1. Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

5.7.2. Проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та земле користувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.


5.8. Вимоги щодо тримання собак, котів і хижих тварин

 

Зазначений розділ регулюється Правилами утримання домашніх тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями на території Черкаської селищної ради об’єднаної територіальної громади, затвердженими рішенням Черкаської селищної ради від 10.04.2020 року №  09-03/VІІ.

 

5.9. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою


5.9.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно знищувати дерева, кущі тощо;

4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, покидьками, недопалками тощо;

6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

10) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

11) виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

12) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

13) самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

14) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

15) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

16) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;

17) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

18) забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

19) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.


5.10. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів


5.10.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

1) у ліфтах;

2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;

4) на дитячих майданчиках;

5) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

6) у під’їздах житлових будинків;

7) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

8) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

9) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

10) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

11) на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

5.10.2. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.

5.10.3. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

5.11. Обмеження споживання і продажу пива (крім безалкогольного),

алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів


5.11.1. На виконання вимог Закону України № 1824-VI від 21.01.2010 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», згідно статті 15-3 забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів:

особам, які не досягли 18 років;

у приміщеннях, та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях спеціалізованих торгівельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торгівельних організацій;

у закритих спортивних спорудах;

з торгових автоматів;

поштучно (для тютюнових виробів);

у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;

з рук;

у невизначених для цього місцях торгівлі.

5.11.2. Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби.

5.11.3. Продавець пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів зобов’язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні напої, слабоалкогольні напої або тютюнові вироби, паспорт або інші документи, які підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку.

У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів такій особі забороняється.

5.11.4. Згідно статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення працівником підприємства торгівлі правил торгівлі пивом (крім безалкогольного) алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами…» тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

5.12. Обмеження (обтяження) на використання

земельних ділянок об'єктів благоустрою


5.12.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження.

5.12.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

5.12.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються: уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

5.12.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

5.12.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

5.12.6. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

 

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою об’єднаної

територіальної громади


6.1. Порядок утримання покриття вулиць, доріг, тротуарів


6.1.1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об'єктів.

6.1.3. Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, пішохідних доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.1.4. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання вказаних робіт виконкомом селищної ради з метою перевірки вказаними органами строків завершення будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проектами на таких ділянках доріг та тротуарів.

6.1.5. Утримання в належному стані покриття вулиць, доріг, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.


6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою


Зазначений розділ регулюється Положенням  про  порядок видалення   зелених насаджень   на  території Черкаської селищної ради об’єднаної територіальної громади затвердженим рішенням Черкаської селищної ради від  10.04.2020 р. № 10-03/VII.

 

6.3. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів


6.3.1. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

6.3.2. Всі види проектних робіт на території селищної територіальної громади  здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами.

6.3.3. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт.

6.3.4. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт.

6.3.5. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:

1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів;

2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт;

4) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

5) регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації відповідно до затверджених уповноваженим органом Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, інших нормативних актів.

6.3.6. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами об’єднаної територіальної громади  щодо організації робіт по утриманню фасадів будинків та споруд у належному стані визначаються виконавчим комітетом селищної ради.

6.3.7. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.


6.4. Порядок утримання будівель та споруд системи інженерного захисту територій, санітарних споруд


6.4.1. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

6.4.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну роботу.

 

6.5. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою

дитячих та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку


6.5.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

6.5.2. Утримання дитячих та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

6.5.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.


6.6. Порядок утримання малих архітектурних форм

для провадження підприємницької діяльності


6.6.1. Утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (далі у цьому параграфі – малих архітектурних форм) здійснюється їх балансоутримувачами.

6.6.2. Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.

6.6.3. У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка.

6.6.4. Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам.


Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів

та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності


7.1. Порядок здійснення благоустрою,

утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва,

земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт

 

7.1.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

7.1.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;

7.1.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту.

7.1.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

7.1.5. Планування і забудова території об’єднаної територіальної громади, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається.

7.1.6. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов'язані: 

1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається у встановленому порядку. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;

3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу селищної ради. Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу без належного та якісного відновлення благоустрою території. Про закінчення робіт замовником робіт в обов’язковому порядку повідомляється виконком селищної ради;

4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

5) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів;

6) негайно не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

7) не допускати позанормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи по запобіганню запилювання повітря;

8) при здачі в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території;

9) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

7.1.7. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається виконкомом селищної ради, та на наступних умовах:

1) підприємство, установа, організація або її керівник, що виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених у дозволі та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація;

2) дозвіл повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи;

3) особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов'язана до їх початку:

- обгородити місце розриття стандартними бар'єрами, пофарбованими в яскраві кольори;

- встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;

4) з метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов'язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов'язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників;

5) керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов'язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій;

6) організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;

7) забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з зацікавленими організаціями;

8) доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, зелених насаджень;

9) при виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт;

10) місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу.

11) відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі строки з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки;

12) виконання робіт включає відновлення благоустрою; відновлення благоустрою включає відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою;

13) виконання робіт без отримання дозволу або по закінченню вказаних у дозволі строків (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу, повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої нормативно-правовими актами;

7.1.8. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновлення благоустрою здійснюєть виконавчий комітет селищної ради.


7.2. Порядок здійснення благоустрою,

утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення

святкових, розважальних та інших масових заходів


7.2.1. Під час проведення святкових, розважальних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

7.2.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень або приймають  обов’язки по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

7.2.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає селищна рада, розпорядженням селищного голови або рішенням селищної ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень.

7.2.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

7.2.5. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння та ін.) на селищних вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства. 


7.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів

благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг


7.3.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

7.3.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

7.3.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.


8. Контроль у сфері благоустрою території Черкаської селищної територіальної громади


8.1. Контроль у сфері благоустрою території Черкаської селищної територіальної громади спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

8.2. Контроль за станом благоустрою території Черкаської селищеої територіальної громади, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, створення місць відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій селищна рада покладає на уповноважених осіб.

8.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою селища здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою території населених пункту, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;


Розділ 9. Відповідальність громадян та юридичних осіб

за порушення Правил благоустрою території Черкаської селищної територіальної громади


9.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями селищної ради.

9.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об'єктів благоустрою селищ з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою території об’єднаної територіальної громади;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою об’єднаної територіальної громади;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою об’єднаної територіальної громади;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення об’єднаної територіальної громади, крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території об’єднаної територіальної громади;

10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій об’єднаної територіальної громади тощо.

9.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

9.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

9.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

9.6. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

- здійсненні ремонту інженерних мереж;

- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

- прокладанні нових інженерних мереж;

- виконанні інших суспільно необхідних робіт.

9.7. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

9.8. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.


Розділ 10. Порядок внесення змін та доповнень до

Правил благоустрою території Черкаської селищної територіальної громади


10.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Черкаської селищної ради.

Розділ 11. Перелік порушень, за які настає відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 


№ 

п/п

Найменування порушень

Одиниця виміру

Суми штрафів для

Фізичних осіб, грн

Юридичних осіб, грн

1

Самовільне (без дозволу) виконання земляних робіт або підготовчих робіт

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

2

Несвоєчасне закриття або продовження дозволів на проведення земляних робіт

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

3

Самовільне розміщення або розміщення в невідведених для цього місцях побутових вагончиків, контейнерів, ємкостей, інвентарю, пристроїв, механізмів, транспортних засобів та їх елементів, будівельних матеріалів і конструкцій

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

4

Пошкодження інженерно-технічних комунікацій

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

5

Несвоєчасне вивезення матеріалів, будівельних відходів та сміття від розбирання будівель та споруд

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

6

Залишення без нагляду об`єктів незавершеного будівництва, реконструкції, ремонту

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

7

Несвоєчасне виконання робіт по відновленню благоустрою після земляних робіт

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

8

Викидання через вікна, з балконів будівельних відходів та сміття

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

9

Проведення ремонтних робіт на фасадах будинків без застосування захисної сітки

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

10

Самовільне перекриття проїжджої частини вулиці

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12

Порушення в утриманні території та забезпечення належного санітарного стану

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.1

Захаращення та несвоєчасне прибирання території від побутового, будівельного сміття та відходів виробництва, снігу, криги, піску, скошеної трави, листя, деревини, гілля, винесення транспортними засобами на дорогу ґрунту, піску чи інших залишків будматеріалів, мийка автомобілів у не відведених місцях.

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.2

Несвоєчасне очищення або вивезення вмісту контейнерів урн, (або їх відсутність), сміттєзбірників

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.3

Несвоєчасне прибирання дорожнього покриття, залізничних колій (у межах відведених територій), паркових зон та зон відпочинку, пляжів, берегової смуги водоймищ

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.4

Захоронення або виливання на землю використаних матеріалів, відходів виробництва, побутового і будівельного сміття, розчинів, сумішей бетону, розчинників та різних екологічно отруйних речовин, сполук

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.5

Накопичення на дорозі розчинів, сумішей ґрунту, різних матеріалів, побутового сміття та різних відходів виробництва.

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.6

Спалювання листя, трави, бур`яну, гілля, деревини, відходів виробництва, побутового сміття в межах міста

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.7

Несвоєчасне усунення порослі з будівель, споруд, конструкцій, лунок дерев

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.8

Несвоєчасне знищення бур`янів та об`єктів рослинного карантину на прилеглих та закріплених територіях

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.9

Несвоєчасне зрізання та вивезення сухих гілок, дерев, викорчування пнів та їх вивезення

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.10

Несвоєчасне усунення розриттів та відновлення порушених елементів благоустрою

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.11

Складання на прибудинкових територіях будівельних відходів та сміття, товару та вільної тари

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.12

Відсутність договору на вивіз сміття

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.13

Відсутність договору на захоронення сміття

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

13

Порушення вимог при розміщенні архітектурних малих форм, рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

13.1

Розміщення торговельних лотків, столиків, мольбертів, візків, автомобілів

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

13.2

Встановлення торшерів, декоративних стінок, огорожі, ваз, лав, тощо

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

14

Порушення у розміщенні об`єктів зовнішньої реклами

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

14.1

Самовільне встановлення будь-яких стендів, плакатів, панно, екранів, тумб, вивісок, покажчиків, транспарантів, тролів, зонтів, повітряних куль

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

14.2

Розклеювання оголошень у не відведених для цього місцях

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

14.3

Самовільне (без дозволу) встановлення (монтаж) рекламоносіїв

Один об"єкт

від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян


Селищний голова                                                                          Ю.ТАРАН


                                                                                              Додаток 2

                                                                                             до проєкту рішення Черкаської селищної ради

від  №

 

 

Правила

дотримання тиші на території Черкаської селищної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Правила дотримання тиші на території Черкаської територіальної громади (далі – Правила) встановлюються з метою забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо дотримання тиші на вулицях, гуртожитку, житлових будинках, прибудинкових територіях, лісопаркових зонах відпочинку, пляжах та інших місцях масового відпочинку населення, відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму на здоров’я населення та на виконання вимог статті 24 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

1.2. Правила розроблено на підставі Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.3. Правила містять загальнообов’язкові на території Черкаської селищної ТГ норми, за порушення яких настає відповідальність згідно із санкціями статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дія Правил поширюється на територію Черкаської територіальної громади (смт Черкаське та смт Гвардійське).


Розділ 2. Обов’язки керівників підприємств, установ, організацій,

а також громадян


2.1. Керівники, відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадяни зобов’язані:

- Вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

1) жилі будинки і прибудинкові території, а саме:

- забезпечувати в жилих будинках, прилеглих жилих та нежилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, який не перевищував би     40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час;

2) заклади освіти, культури, а саме:

- не допускати дій, що порушують тишу в зонах прилеглих до лікувальних закладів стаціонарного типу та інших громадських місцях впродовж доби,

3) гуртожиток, а саме:

- забезпечувати в приміщеннях та прилеглих територіях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, а також інших джерел шуму, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час;

4) заклади громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, а саме:

- забезпечувати в закладах громадського харчування (бари, кафе), закладах культури, на танцювальних майданчиках обмеження часу роботи радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, а також інших джерел шуму до 23.00 годин і дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час;

- підприємства торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), які розташовані в жилих будинках , повинні дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих жилих будинках і прилеглих жилих приміщеннях він становив не більше 30 ДБА;

5) зони відпочинку, розташовані на території житлових будинків:

- не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування радіоапаратурою, іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків рівень шуму у прилеглих жилих будинках і інших приміщеннях має становити не більше 30 ДБА;

6) інші будівлі і споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

2.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

2.3. Передбачені цими Правилами вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

- попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

- надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

- попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

- проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено відповідні виконавчі органи селищної ради;

- роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня утворення Черкаської об’єднаної територіальної громади, Дня Перемоги інших свят відповідно до рішення селищної ради;

- проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом місцевого самоврядування.


Розділ 3. Основні вимоги до дотримання тиші в громадських місцях


3.1. На території  територіальної громади забороняється впродовж доби:

- здійснювати будь-яку діяльність, що веде до створення шуму в громадських місцях з перевищенням рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби;

- умикати телевізори, радіоприймачі, магнітофони та іншу звуковідтворювальну апаратуру з рівнем звуку, що порушує спокій сусідів, програвати музику з балконів, лоджій та відкритих вікон будинків.

Гра на музичних інструментах не повинна порушувати спокій мешканців багатоквартирних будинків. Час доби для навчання грі на музичних інструментах, якщо вона порушує тишу, має погоджуватися з сусідами.

- прослуховувати радіо та музичні фонограми при відкритих дверях та спущених шибках транспортних засобів як під час руху так і на стоянках, фонограма не повинна прослуховуватися на відстані більше 5 метрів від автомобіля

- подавати звукові сигнали автотранспортом, умикати поблизу житлових будинків звукові засоби проти викрадення автомобілів, паркувати автотранспорт з увімкнутим двигуном на прибудинкових територіях та внутрішньоквартальних проїзних дорогах;

- без спеціального дозволу та у не відведених для цього місцях влаштовувати салюти, феєрверки, використовувати піротехнічні засоби.

- проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні із двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні – цілодобово.

Власник або орендар приміщень у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт.

- за згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення ремонтних та будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

На території об’єднаної територіальної громади забороняється у нічний час із двадцять другої до восьмої години гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.


Розділ 4. Відповідальність за порушення Правил


4.1. Ці Правила є загальнообов’язкові для дотримання на території Черкаської селищної територіальної громади.

4.2. Порушення цих Правил тягне за собою відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення.Селищний голова                                                                         Ю.ТАРАН

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ.pdf

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux