Про встановлення ставок єдиного податку на території Черкаської селищної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області
опубліковано 03 червня 2021 року о 17:41

Керуючись ст. 143 Конституції України, п. 24 ч. 1 ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12.3, 293 Податкового кодексу України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою створення належного нормативно-правового поля для подальшого розвитку підприємницької діяльності й об’єктивних тенденцій розвитку підприємницького середовища та залучення додаткових коштів в місцевий бюджет, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення Черкаська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01 січня 2022 року на території Черкаської селищної  територіальної громади фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку: фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень:

            5 (п’ять) відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) для другої групи платників єдиного податку: фізичних осоіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

-  обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень:

            10 (десять) відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2. Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2022 року рішення Черкаської селищної ради № 06-05/VII від 14 липня 2020 року «Про встановлення ставок єдиного податку на території Черкаської селищної ради об’єднаної територіальної громади».

3. Оприлюднити дане рішення згідно чинного законодавства та надати його копію до Новомосковської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення.

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника фінансового відділу Черкаської селищної ради.

 

 Селищний голова                                                                                          Ю.ТАРАН


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Назва регуляторного органу: Черкаська селищна рада

Назва документа: проект рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Черкаської селищної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області»

Аналіз регуляторного впливу розроблено спільно: інспектором з торгівлі, місцевих податків і зборів, спеціалістами юридичного та фінансового відділів Черкаської селищної ради

    Аналіз регуляторного впливу (далі-Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (зі змінами).

I. Визначення проблеми

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України місцеві ради встановлюють місцеві податки і збори.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Черкаської селищної ТГ єдиного податку .

Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Згідно п.12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України, рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Черкаської селищної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області» повинно бути офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін. Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акту також дуже важлива для всіх членів територіальної громади.

Проектом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати єдиного податку, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Черкаської селищної територіальної громади.

         За даними звітів фінансового відділу Черкаської селищної ради про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки регулюються  рішенням селищної ради, сплачують до місцевого бюджету близько 1,7 млн. грн. щорічно.


Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V


Держава

V


Суб'єкти господарювання,

V


у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V


        

З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України й інших законодавчих актів та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Черкаської селищної ради територіальної громади, з метою створення сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності і пропонується прийняття рішення селищної ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Черкаської селищної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області»

II. Цілі державного регулювання


Проект рішення розроблено з ціллю:

*Виконання вимог чинного законодавства.

*Врегулювання правовідносин між Черкаською селищною радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку.

*Встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до селищного бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку селищ.

* Забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Черкаської селищної ради.


III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про                       встановлення податку

У разі не прийняття рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, єдиний податок буде справлятись за ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду .

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2022 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Відповідно до проекту рішення ставки єдиного податку  становитимуть: для першої групи платників єдиного податку 5% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня  податкового (звітного) року, для другої групи платників єдиного податку 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового  (звітного) року.


2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

У разі не прийняття рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, єдиний податок буде справлятись за ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду та буде протирічити стратегічному плану Черкаської селищної ради по сприянню розвитку інфраструктури селищ та стимулювання розвитку малого підприємництва (в тому числі через пониження ставок податків)

                  

       Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2022 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Відповідно до проекту рішення ставки єдиного податку  становитимуть: для першої групи платників єдиного податку 5% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня  податкового (звітного) року, для другої групи платників єдиного податку 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового  (звітного) року. Прогнозоване збільшення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2022 році надає підстави для збільшення надходжень до селищного бюджету. При цьому зниження ставок єдиного податку сприятиме розвитку підприємницької діяльності.


Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

  У разі не прийняття проекту рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, єдиний податок буде справлятись за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

В такому випадку розмір надходжень від єдиного податку до місцевого бюджету складе 400,0 тис.грн.

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп в розмірі 5 та 10 відсотків

Вирішення частини соціально-економічних проблем населення селищ за рахунок поповнення доходної частини селищного бюджету. Забезпечить поступове досягнення встановлених цілей в розвитку інфраструктури селищ та сприяння підприємницькій діяльності та території ТГ, в тому числі залучення нових платників єдиного податку.


Втрата незначної частини надходжень до селищного бюджету за рахунок зменшення ставок єдиного податку (при одночасному збільшенні розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року) на початку бюджетного періоду повинно   компенсуватися за  рахунок збільшення кількості платників податку. Однак,це   може вплинути на незначне погіршення фінансування об’єктів інфраструктури селищ у вказаному періоді. Також залишаться неврегульованими відносини між суб’єктами господарювання та селищною радою.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

116

116

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

Х


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

       

      Відсутні
У разі не прийняття рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, єдиний податок буде справлятись за ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2022 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння єдиного податку та зменшення тиску на суб'єктів господарювання


        Відсутні


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей


Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

1

Податок справляється за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є отримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні по єдиному податку  - 1 690 тис.грн. Таким чином, з прийняттям  даного рішення не буде досягнуто баланс інтересів органів місцевого самоврядування, громадян і платників податків.  

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2022 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Сплата податку за ставками, які не є обтяжливими для суб’єктів малого бізнесу, дасть можливість наповнити селищний бюджет та виділити кошти з бюджету на виконання селищних програм. Таким чином, з прийняттям  даного рішення буде досягнуто баланс інтересів органів місцевого самоврядування, громадян і платників податків.  
Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

Податок справляється за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є отримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні по єдиному податку  - 1 690 тис.грн.

Для держави і громадян витрати відсутні. Для суб’єктів  господарювання будуть ставки, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

Сплата суб’єктами малого бізнесу податку несе за собою витрачання власних коштів, що може вплинути на перехід частини підприємців в тінь, скорочення робочих місць, підвищення споживчих цін, в результаті чого втрати суб’єктів малого бізнесу перекладаються на плечі споживачів.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2022 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Сплата суб’єктами малого бізнесу податку несе за собою витрачання власних коштів, зменшення таких витрат вплине на вихід частини підприємців з тіні, зростання робочих місць, зниження споживчих цін, в результаті чого збільшиться надходження в селищний бюджет за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб.

Надходження коштів до селищного бюджету згідно прогнозних розрахунків за рік у сумі 1,0 млн.грн.

.

Дана альтернатива дає змогу максимально досягти поставлених цілей державного регулювання: наповнити селищний бюджет, своєчасно фінансувати бюджетну сферу, реалізувати місцеві програми, які спрямовані на покращення рівня життя жителів селищ; досягнути балансу інтересів органів місцевого самоврядування, громади і платників податків.  


Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

Не обрана. Дана  альтернатива не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання.

Податок справляється за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є отримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні по єдиному податку  - 1 690 тис.грн.

Х

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2022 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Обрана.

Проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах економічно обгрунтованих розмірів ставок. Прийняття проекту дозволить забезпечити надходження до бюджету громади, забезпечити баланс інтересів органів місцевого самоврядування, громади і платників податків.

-внесення змін до чинного законодавства України;

-інфляційні процеси;

-необхідність в нормативному врегулюванні певних правовідносин.


V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення селищної ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Черкаської селищної ради територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області» відповідно до вимог чинного законодавства. З метою підтримки малого підприємництва, сприяння самозайнятості населення, створення додаткових робочих місць проектом пропонується змінити відсотковий розмір ставок єдиного податку в порівнянні  2020 та 2021 роками.  Організаційні заходи для впровадження регулювання – розробка проекту вищезазначеного регуляторного акту  та обговорення його на засіданнях постійної  комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення з дотриманням принципів державної регуляторної політики, а саме:

- розробка проєкту рішення Черкаської селищної ради «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Черкаської селищної ради територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області » та аналізу регуляторного впливу до нього;

- опублікування повідомлення про оприлюднення проєкту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Черкаської селищної ради територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області» та аналізу регуляторного впливу до нього;

- оприлюднити проєкт рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Черкаської селищної ради територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області» та аналізу регуляторного впливу до нього на офіційному вебсайті Черкаської селищної ради та її виконавчого комітету в розділі «Регуляторна діяльність» https://cherk.otg.dp.gov.ua/ua у засобах масової інформації з метою отримання зауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

- розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку;

- підготовка експертного висновку постійної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

- отримання пропозицій по удосконаленню проєкту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Черкаської селищної ради територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області»  від Державної регуляторної служби України;

- прийняття рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Черкаської селищної ради територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області» на пленарному засіданні сільської ради;

- офіційне оприлюднення рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Черкаської селищної ради територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області»  у спосіб, передбачений статтею 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання у друкованих засобах масової інформації та офіційному веб-сайті Черкаської селищної ради та її виконавчого комітету в розділі « Регуляторна діяльність» https://cherk.otg.dp.gov.ua/ua. проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятого рішення.

Таким чином, упровадження регуляторного акту забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби та місцевого самоврядування, так і платниками земельного податку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Строк дії регуляторного акту з 01.01.2022 року.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:Назва показника

2021 рік

2022 рік

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників (тис. грн.)

8 300

9 800

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп (тис. грн.)

1 470

1 690

Кількість платників єдиного податку І-ІІ груп, чол.

116

116

Час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту

Час, що витрачатиметься СГ на сплату податків не збільшиться. Усі процедури встановлюються ПКУ. Час затрачання на ознайомлення з рішенням  та внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності  становить 0,5 год для одного суб’єкта малого підприємництва, грошовому вираженні для 116 суб’єктів становить 13,4 тис.грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акту

Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Черкаської селищної ради в мережі Інтернет за адресою: https://cherk.otg.dp.gov.ua/uaIX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту


Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу.

У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до місцевого бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.


Начальник фінансового відділу

Черкаської селищної ради                                                                Л. Борових


Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта


ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "05" лютого 2021 р. по "20" лютого 2021 р.

Порядковий


Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Круглий стіл


11

Доведено до відома СПД основні аспекти проекту регуляторного акта, надані роз'яснення щодо ставок, які пропонується затвердити.

2

Телефонні запити до суб’єктів малого підприємництва

18

Проводилось обговорення розмірів ставок єдиного податку

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 116 (одиниця), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 116 (одиниця);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

5

Інші процедури (уточнити) (сплата податку)

20,0

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

20,0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

116

8

Сумарно, гривень

2 320,0( Сума А)

Оцінка вартості адмістративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години

Норма робочого часу на тиждень становить 40 год на тиждень

Розмір мінімальної заробітної плати у 2022 році становитиме 6500, тис.грн  та у погодинному розмірі 39,12 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5*39,12*1 =19,56грн


Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт

0,5 години

( Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Овруцької міської ради на офіційному сайті та районному ЗМІ

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,1*39,12*1=3,92грн


Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта

Оціночно:  Для фізичних осіб-підприємців – 0,1 години.

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(1 +0,2+0,5+0,15)*

39,12*1=72,38грн


Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта. Отримання необхідних форм та визначення органу що приймає звіти та місця звітності

Оціночно:1 година.

Знаходження бланку податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного підрозділу фіскальної служби. Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації. 


Витрати часу на заповнення звітних форм

            Оціночно:0,2 години.

Визначення ставки податку та заповнення Декларації.Витрати часу на передачу звітних форм

Оціночно:0,5 години.

Передача звіту до Державної фіскальної служби.Оцінка витрат часу на корегування помилок

Оціночно:0,15 години. Оціночно природний рівень похибок призаповненні декларацій 5% від загальної кількості


12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0


Витрати часу на забезпечення процесу перевірки

Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби 

13

Інші процедури (уточнити)

0

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

95,86

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

116- мікропідприємства

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

95,86*116= 11119,76грн – мікропідприємства

( Сума Б) разом 11119,76

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Рік регулювання

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

2320,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

11119,76

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

13439,76

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

13439,76

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно .

 Начальник фінансового відділу

Черкаської селищної ради                                                                Л. Борових

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 2021.PDF

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux